اخرین محصولات ثبت شده

خلاصه فصل6 عمل گرایی مکاتب فلسفی و آراء تربیتی دکتر پاک سرشت

عمل گرایی در قرن 20 پدید آمد. عمل گراها ادعا کردند که حقیقت حکی موقتی است که از تجربه گرفته میشود. فیلسوفان عمل گرا توجه خود را به ازمودن پیامدهای اعمال انسان..............

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

خلاصه فصل 11 لیبرالیسم و آپ از مکاتب فلسفی و آراء تربیتی دکتر پاک سرشت

لیبرالیسم در اواخر قرن 16 و اوایل قرن 17 بوجود آمد. جریانهای فکری عصر روشنگری قرن 18 که بر اندیشه غربیان تاثیر عمیقی بر جای نهاد با انگیزه های لیبرالیستی .........

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل 5 کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی دکتر پاک سرشت

در این نظریه طبیعت و طبیعی دو عنصر کلیدی است. طبیعت گرایی در تقابل با رئالیسم مذهبی است. طبیعت گرایان انقلابیونی که نظام های .........

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل ششم کتاب رهبری و مدیریت آموزشی (انگیزش و رضایت شغلی کارکنان) نوشته تونی بوش، دیوید

پاورپوینت فصل ششم کتاب رهبری و مدیریت آموزشی (انگیزش و رضایت شغلی کارکنان) نوشته تونی بوش، دیوید میدلوود ترجمه:محمدرضا آهنچیان-منصوره عتیقی در قالب pptx و در حجم 45 اسلاید:بخشی از متن:مقدمه اغلب کارمندان تصدیق می کنند که احساس آنان در مورد شغ...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل دوم کتاب رهبری و مدیریت آموزشی (رهبری و مدیریت عملکرد افراد) نوشته تونی بوش، دیوید

پاورپوینت فصل دوم کتاب رهبری و مدیریت آموزشی (رهبری و مدیریت عملکرد افراد) نوشته تونی بوش، دیوید میدلوود ترجمه:محمدرضا آهنچیان-منصوره عتیقی در قالب pptx و در حجم 52 اسلاید:بخشی از متن:مقدمه: تعریف هدف در آموزش و پرورش همه سازمان ها برای هدفی ت...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل پنجم 5 دیدگاه رشدگرا نظریه های برنامه درسی دکتر مهر محمدی

پاورپوینت فصل پنجم 5 دیدگاه رشدگرا نظریه های برنامه درسی دکتر مهر محمدی در قالب ppt و تعداد 22 اسلاید مفهوم اساسی دیدگاه رشدگرا آن است که رشد و تحول افراد مراحل قطعی دارد و برنامه ریزی درسی و راهبردهای اموزشی باید در جهت تسهیل این رشد و...........

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

خلاصه فصل ششم کتاب نظریه های برنامه درسی میلر دکتر مهر محمدی

خلاصه فصل ششم کتاب نظریه های برنامه درسی میلر دکتر مهر محمدی در قالب doc و تعداد 6 صفحه این دیدگاه ریشه در روانشناسی شناختی داشته و کانون توجه خود را رشد و تقویت مهارتهای شناختی قرار میدهد. برنامه درسی فرایندی ...... فهرست مطالب :دیدگاه فر...

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله ارتباط برنامه ریزی آموزشی و درسی با تکنولوژی آموزشی

مقاله ارتباط برنامه ریزی آموزشی و درسی با تکنولوژی آموزشی در قالب doc و تعداد 5 صفحه  در برنامه ریزی آموزشی برنامه های کلان در سطح ملی و منطقه ای بوسیله برنامه ریزان آموزشی نوبت به برنامه ریزی درسی میرسد. نقش تکنولوژی آموزشی کمک به به...

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل سوم کتاب آسیب شناسی روانی جلد یک نوشته رونالد جی کامر (مدل های نابهنجاری)

پاورپوینت فصل سوم کتاب آسیب شناسی روانی جلد یک نوشته رونالد جی کامر (مدل های نابهنجاری) ترجمه یحیی سید محمدی در قالب pptx و در حجم 48 اسلاید:بخشی از متن:فیلیپ برمن موجودی زیستی است. افکار و احساسات او پیامدهای فرآیندهای زیست شیمیایی و الکترو ز...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل دوم کتاب آسیب شناسی روانی جلد یک نوشته رونالد جی کامر (پژوهش در آسيب شناسي روانی)

پاورپوینت فصل دوم کتاب آسیب شناسی روانی جلد یک نوشته رونالد جی کامر (پژوهش در آسيب شناسی روانی) ترجمه یحیی سید محمدی در قالب pptx و در حجم 28 اسلاید:بخشی از متن: پژوهش جستجوی منظم واقعیات از طریق استفاده از مشاهدات و تحقیقات دقیق برای دقت در تم...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل یکم کتاب آسیب شناسی روانی جلد یک نوشته رونالد جی کامر (آسیب شناسی روانی: گذشته و حال)

پاورپوینت فصل یکم کتاب آسیب شناسی روانی جلد یک نوشته رونالد جی کامر (آسیب شناسی روانی: گذشته و حال) ترجمه یحیی سید محمدی در قالب pptx و در حجم 25 اسلاید:بخشی از متن: قضاوت درباره اینکه چه چیزی نابهنجاری را تشکیل می‌دهد از جامعه‌ای به جامعه دیگر...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله نظریه های یادگیری شناختی بندورا و آزوبل

مقاله نظریه های یادگیری شناختی بندورا و آزوبل در قالب doc و تعداد 13 صفحه  در یادگیری مشاهد ای بندورا معتقدند باید الگوهایی را به دانش آموزان ارائه کرد که آنها با مشاهده این الگوها از آن تقلید کنند.  در نظریه آزوبل ساخت شناختی را ...

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل